GDPR - Ochrana osobních dat 


POUČENÍ PRO FYZICKÉ OSOBY PŘEDÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

PODLE NAŘÍZENÍ EU č. 2016/679 ("GDPR"):

1) Kdo je správcem os. údajů?
Správcem Vašich os. údajů je Ing. Michal Machala (IČO 09806334), kontaktní údaje jsou uvedeny na web. stránkách správce: 

https://www.michalmachala.cz/kontakt/

V případě spolupráce, také centrum fyzioterapie pro tělesně postižené Rehafit, o.p.s.

https://www.rehafit.cz/kontakt/ 

2) Jaký je účel zpracování os. údajů?
Účelem zpracování os. údajů je plnění smlouvy, tedy poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb (masáže mimo oblast zdravotnictví), ve spolupráci s centrem Rehafit, o.p.s.

3) Jaké jsou oprávněné zájmy správce a jaké údaje jsou zpracovávány?

Poskytnuté kontaktní údaje: e-mailový kontakt, telefon, adresa lze využít z důvodu oprávněného zájmu správce a zaslat klientovi obchodní nabídky, které souvisí s předmětem poskytnuté služby. Lze je z důvodu oprávněného zájmu také využít k blahopřání klientovi k narozeninám. Klient má však vždy možnost odhlásit se z odběru reklamních nabídek. 

Poskytnuté údaje o zdravotním stavu:

V zájmu správce je také spolupráce s fyzioterapeutickým centrem Rehafit, o.p.s, a péče o jejich klienty ZTP pomocí poskytování služby mobilní masáže.

U klientů centra Rehafit, o.p.s. může správce (masér) sdílet informace ohledně jejich zdravotního stavu (zjištěné během ošetření) se zdravotnickým personálem tohoto centra (fyzioterapeuty), za účelem zkvalitnění služeb a usnadnění jejich následující péče v centru Rehafit, o.p.s.. To se týká především osob ZTP (zdravotně postižených), u kterých může být např. při mobilní masáži rozpoznána zdravotní komplikace, vyžadující další ošetření (např. dekubit apod.).

Udělujete také souhlas, že správce (masér) je oprávněn si vyžádat v případě těchto klientů (ZTP klienti centra Rehafit) základní informace o jejich zdravotním stavu, za účelem posouzení, zda nemají kontraindikace pro poskytnutí masáže. Tento postup usnadňuje klientovi možnost přijít na masáž i bez předchozího potvrzení lékaře, že masáž (mimo oblast zdravotnictví), v jeho případě není kontraindikována. (Návštěva lékaře bývá pro osobu ZTP časově náročná, komplikovaná počasím apod.)

S žádnými dalšími třetími stranami nejsou údaje sdíleny.

Klient má vždy možnost svůj souhlas odvolat.

4) Kdo je příjemcem os. údajů?
Příjemcem všech os. údajů je správce, případně údaje sdílí s následujícími subjekty:

- pracovníci recepce centra Rehafit, o.p.s. (pouze kontaktní údaje)

- zdravotnický personál centra Rehafit, o.p.s. (údaje ohledně zdravotnického stavu)


5) Po jakou dobu budou os. údaje uchovávány?
Pokud nám sdělíte, že máte zájem o jednorázové poskytnutí služby, budou Vaše os. údaje uchovány 1 rok po poskytnutí služby. Pokud nám sdělíte, že máte zájem o opakované poskytování služby, budeme uchovávat Vaše os. údaje, dokud nám nesdělíte, že o další služby již nemáte zájem, nebo dokud naše služby nevyužijete po dobu 5 let.

6) Z jakého důvodu požadujete osobní údaje, a jaké jsou následky odmítnutí poskytnutí os. údajů?
Poskytnutí os. údajů je smluvním požadavkem. V případě neposkytnutí os. údajů nelze poskytovat masérské, rekondiční a regenerační služby.

7) Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním os. údajů?
Máte právo požadovat na správci přístup k osobním údajům, máte právo požádat o jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním os. údajů. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.

Při první návštěvě, za účelem masáže nebo terapie, s Vámi správce vyplní prohlášení s udělením Vašeho souhlasu s GDPR.

Vzor formuláře při ošetření, jehož součástí je i souhlas s GDPR je uveden níže:


Kontakt

Ing. Michal Machala

+420 606 036 464

Provozní doba: 

dle tel. objednávek

michal.machala.mm@gmail.com